Здійснюється підготовка до видань наукової та науково-популярної видавничої продукції з метою відображення діяльності Заповідника: збірок статей, матеріалів конференцій, каталогів музейних зібрань, наукових монографій, науково-популярних видань, буклетів, путівників, листівок та інших видів поліграфічної продукції.

«Тарасова гора : люди і події» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю прийняття постанови Радою Міністрів Української Держави про взяття під опіку могили Тараса Шевченка; Канів, 4 жовтня 2018 р. / Упорядник Л. О. Чорна. – Київ: Панмедія, 2020. – 182 с. : іл.
Матеріали ІІ науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань: Історія Канівщини в контексті історії України: до 100-річчя Української революції (1917–1921); з нагоди відзначення 100-ліття від дня народження краєзнавця, почесного громадянина міста Канева Івана Сорокопуда (1917–2015) і святкування Дня міста; Канів, 5 жовтня 2017 р. / Упорядники: О. М. Ісаєва, С. А. Брижицька, О. В. Білокінь, Т. В. Осипенко. – Київ: «Панмедія», 2019. – 220 с.: іл.
Матеріали науково-краєзнавчих Сорокопудівських читань: Історія Канівщини в контексті історії України: до 25-річчя Незалежності України, на пошану краєзнавця, почесного громадянина міста Канева Івана Сорокопуда та з нагоди відзначення 25-річчя з часу створення Канівського історичного музею та святкування Дня міста; Канів, 15 вересня 2016 р. / Упоряд.: О.М. Ісаєва, С.А. Брижицька. – Черкаси: Видавець О.М. Третьяков, 2017. – 196 с.
Історичний досвід та сучасний стан вивчення Журналу (Щоденника) Тараса Шевченка: Матеріали Шостих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 160-річчю написання автобіографічного документа. 13 вересня 2018 р. Канів / Упорядники Брижицька С. А., Чернієнко Д. А. — Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2019. – 256 с.
Тарас Шевченко: незламна постать на шляху до Волі: матеріали П’ятих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 160-річчю від часу повернення Тараса Шевченка із заслання (1847–1857 роки), 12 верес. 2017 р. Канів / Упорядники Брижицька С. А., Чернієнко Д. А., Сіренко Ю. В. – Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2018.  –  204 с. : іл. – Текст укр., рос.
Створення нової наукової біографії Тараса Шевченка: концептуальні підходи та дослідницькі стратегії : Матеріали Дев’ятих Міжнародних Шевченківських читань, присвячених 160-й річниці з часу повернення Тараса Шевченка в Україну. 23 вересня 2021. Канів / Упоряд. та ред. Брижицька С. А., Чернієнко Д. А. – Черкаси: Видавець Олександр Третяков, 2022. –  452 с. : іл. – Текст укр., казах., рос.

Тексти наукових матеріалів

Поширити