Здійснюється організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до Специфіки діяльності Заповідника та його першочергових завдань.

Розробляються такі наукові дослідження:

 • Пам’яткоохоронна та природоохоронна діяльність Шевченківського національного заповідника: документознавчий аспект.
 • Потенціал Шевченківського національного заповідника в туристичній інфраструктурі регіону.
 • Природні комплекси Тарасової гори та її околиць: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
 • Тарасова Гора в нарисах видатних діячів кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.
 • Мистецькі рефлексії відвідувачів Тарасової Гори.
 • Концептуальні підходи вивчення видань біографії Тараса Шевченка (за колекцією книг Шевченківського національного заповідника).
 • Тарас Шевченко і спроба національного відродження України на початку 60-х років ХХ ст.
 • Літопис життя Тараса Шевченка мовою образотворчого мистецтва (за матеріалами колекції Шевченківського національного заповідника).
 • Портретна шевченкіана в колекції Шевченківського національного заповідника
 • Монументальна шевченкіана ХХІ ст.
 • Нащадки роду Тараса Шевченка: життя у світлі генія (ХХ ст. – ХХІ ст.).
 • Вплив образу та творчості Т. Г. Шевченка на епохальні події вітчизняної історії : соціально-філософський аспект (друга половина ХІХ ст. — перше 20-ліття ХХ ст.)
 • Англо-німецькі видання в колекції Шевченківського національного заповідника: тексти, контексти, інтерпретації (ХХ ст.).
 • Твори Тараса Шевченка у франкомовних перекладах книжкового зібрання Шевченківського національного заповідника.
 • Художня своєрідність шевченківського інтертексту в музичному та кінематографічному мистецтві ХХ – початку ХХІ ст.
 • Канівщина в контексті суспільно-політичних подій в Україні: події, свідчення, персоналії (2013-2017 рр.).
 • Канівщина у контексті будівництва Канівської ГЕС (ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.): соціально- економічний розвиток.
 • Колекція виробів зі скла у фондовому зібранні Шевченківського національного заповідника.
 • Колекція гончарних виробів у фондах Шевченківського національного заповідника.
 • Декоративний розпис Черкащини в фондах Шевченківського національного заповідника.
 • Ізографічні аркушеві видання у зібранні Шевченківського національного заповідника.
 • Канівська літературна студія «Зорянка»: становлення, розвиток, перспективи.

 

У Заповіднику організовуються та проводяться міжнародні, Всеукраїнські, регіональні науково-практичні конференції, семінари, наукові читання та круглі столи.      Результати науково-дослідних робіт Заповідника оформляються у вигляді звітів, наукових та науково-популярних видань, збірників матеріалів наукових конференцій, каталогів, науково-уніфікованих паспортів музейних предметів та облікової документації на нерухомі об’єкти культурної спадщини, опису музейних колекцій та окремих предметів.

З. Тарахан-Береза.

Святиня. Чернеча гора та стародавній монастир Канівський: Науково-історичний літопис Чернечої гори.

– Черкаси: «ІнтролігаТОР», 2018. – 416 с.

Упорядник І. Я. Паламарчук.

Пам’ятники Т. Г. Шевченку в Україні. Каталог.

– Черкаси: Бізнес-стиль, 2014.

О. Білокінь. 

Під знаком Шевченкового слова: Лінгвістичні нариси за текстами книг вражень на Тарасовій горі. 

– Черкаси: Вертикаль, 2013.

С. Брижицька. 

Подія на Чернечій і долі людей. Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка. 

– Монографія. — 2-е вид., перероб., допов. —  Черкаси: Видавець Ольга Вовчок, 2013. — 200 с.

З.Тарахан-Береза.

«Святиня». Науково-документальний літопис Тарасової гори.

К.: «Родовід», 1998.

Поширити